نشانی : مشهد - انتهای هاشمیه 35 - سمت چپ - مزون پاپیون
همراه : 09354232982
ثابت : 8820935-0511
ایمیل :a.hszd@yahoo.com